Batterijen als flexibele oplossing voor meer laadpunten op een overvol elektriciteitsnet

Het stroomnet in Nederland zit tjokvol. Dit capaciteitsgebrek is niet zomaar te verhelpen en brengt de energietransitie in gevaar. Er zijn juist veel nieuwe netaansluitingen nodig voor (snel)laadpunten voor elektrische voertuigen, maar zo’n zestig procent van de aanvragen wordt momenteel afgewezen. Batterijen bieden de benodigde extra capaciteit door het stroomnet zo efficiënt en flexibel mogelijk te benutten.

Simpelweg wachten op capaciteitsuitbreiding van het stroomnet is geen optie, want dit kost gemiddeld vijf tot zeven jaar. Netbeheerders willen in de tussentijd wel graag meer capaciteit bieden, maar dat kan momenteel alleen in de nachtelijke daluren. Op piekmomenten overdag willen ze het overvolle stroomnet juist ontlasten. Met energieopslagsystemen op basis van batterijen, zoals de PowerSkid van Time Shift, kun je een brug slaan door tijdens de daluren veel stroom op te slaan en op piekmomenten weer vrij te geven.

Netstabiliteit door peak shaving
Batterijen dragen bij aan de netstabiliteit door vraag en aanbod van elektriciteit in evenwicht te brengen. Industriële en commerciële stroomverbruikers kunnen met batterijpakketten tijdens daluren elektriciteit uit het net of uit hernieuwbare energiebronnen opslaan en vrijgeven wanneer zij het nodig hebben. Dit helpt om de pieken in het elektriciteitsverbruik op het net af te vlakken, de zogenaamde peak shaving, en kan ook worden ingezet om een ​​beperkte netaansluiting te versterken.

Battery-Backed Charging
Het uitgangspunt voor het promoten van elektrisch rijden is meer laadpunten realiseren, maar dat kan vaak niet zomaar door de beperkingen van het elektriciteitsnet. Wij hebben inmiddels al op verschillende locaties PowerSkids geplaatst, waardoor we wel op een standaard netaansluiting meer laadvermogen of meerdere (snel)laadpunten voor elektrische voertuigen (EV’s) realiseren. Dit principe wordt ook wel Battery-Backed Charging genoemd. De batterijen in de PowerSkid slaan tijdens daluren en -momenten elektriciteit op uit het net of uit hernieuwbare energiebronnen, zoals zon of wind, en geven dit weer vrij tijdens piekvraag. Dit biedt extra capaciteit zonder extra netbelasting.

PowerSkid boost netaansluiting
Wij richten ons met onze PowerSkid strategisch op Battery-Backed Charging en hebben verschillende nieuwe projecten in voorbereiding. De PowerSkid is voorzien van second life batterijen, afkomstig uit EV’s, en levert een vermogen van 100 kW of 160 kW. De PowerSkid kan een standaard netaansluiting van 50 kW (ongeveer 3×80 Ampère) ‘boosten’ naar 100 kilowatt; voldoende voor twee tot vier snelladers.  De voordelen hiervan zijn tweeledig. Aanbieders van laadpunten kunnen meer (snel)laadpunten creëren en gebruik maken van dynamische tarieven. Daarnaast is het voor de netbeheerders interessant om het net te ontlasten tijdens piekuren.

Testopstelling bij ElaadNL
Battery-Backed Charging is een vrij nieuw systeem in de markt, waar nog weinig praktijkervaring mee is opgedaan. Wij zijn vanuit Time Shift daarom een samenwerking aangegaan met kennis- en innovatiecentrum ElaadNL voor kennisontwikkeling en het promoten van Battery-Backed Charging. Daarvoor is deze maand een PowerSkid in gebruik genomen in het ElaadNL Testlab in Arnhem. ElaadNL gaat met verschillende praktijkscenario’s onder meer testen hoe de batterijen zich gedragen en wat een logische plaatsing van de PowerSkid is binnen het stroomnet.

Wil je meer weten over de samenwerking tussen Time Shift en ElaadNL en het onderzoek naar Battery-Backed Charging? Lees het artikel ‘Time Shift en ElaadNL onderzoeken slim laden met batterijen’.