Time Shift en ElaadNL onderzoeken slim laden met batterijen

Time Shift en ElaadNL onderzoeken slim laden met batterijen

Time Shift en ElaadNL zijn een samenwerking aangegaan voor kennisontwikkeling over Battery-Backed Charging: het slim laden van elektrische voertuigen met ondersteuning door batterijen. In maart 2023 is hiervoor de PowerSkid, een energieopslagsysteem van Time Shift, in gebruik genomen in het Elaad Testlab in Arnhem. ElaadNL en Time Shift gaan onderzoeken wat de effecten zijn op de netondersteuning, het laden op basis van dynamische prijzen en de Power Quality.

PowerSkid supporting EV chargers

Time Shift en ElaadNL beschouwen Battery-Backed Charging als een flexibele oplossing voor het capaciteitsgebrek in het elektriciteitsnet. Door het capaciteitsgebrek zijn vaak geen nieuwe netaansluitingen mogelijk om (snel)laadpunten aan te leggen. Door op locatie een energieopslagsysteem met batterijen te plaatsen, zoals de PowerSkid, kan deze elektriciteit opslaan in daluren en op piekmomenten weer afgeven.

Casper Scheltinga, oprichter en directeur van Time Shift: ‘Zo is het mogelijk om het laadvermogen van een standaard netaansluiting te vergroten of om meerdere (snel)laadpunten te realiseren binnen de bestaande infrastructuur en zonder het net extra te belasten. Daarnaast kan een batterij inspelen op dynamische energieprijzen waardoor de businesscase een boost krijgt voor de exploitant. Het komt regelmatig voor dat prijzen negatief zijn. Die energie wil je inkopen om gedurende de pieken te verkopen aan het net of via de laadpaal.’

PowerSkid energieopslagsysteem
Time Shift richt zich met de PowerSkid al strategisch op Battery-Backed Charging en heeft verschillende projecten in voorbereiding. De PowerSkid is een flexibel inzetbaar energieopslagsysteem met second-life batterijen afkomstig uit elektrische voertuigen (EV’s), compacte afmetingen en een vermogen van 100 kW of 160 kW. De PowerSkid is snel en eenvoudig op locatie te plaatsen en is uitermate geschikt voor Battery-Backed Charging in zowel vaste als tijdelijke opstellingen.

ElaadNL heeft voor Time Shift gekozen als partner vanwege de volwassenheid van het bedrijf en vertrouwen in de kennis en kunde van Time Shift. Harm van den Brink, Cyber Security & Innovation Specialist bij ElaadNL: ‘Voor ons is het gebruik van second life batterijen door Time Shift een pluspunt omdat dit de duurzaamheid bevordert. Het is heel gaaf dat EV-batterijen zo een tweede leven krijgen om het energienet te ondersteunen.’

PowerSkid in Elaad Testlab
De PowerSkid staat sinds maart opgesteld op het laadplein van het nieuwe Elaad Testlab in Arnhem, dat in juni 2022 is geopend door koning Willem-Alexander. Op het laadplein test en onderzoekt ElaadNL slimme laadoplossingen voor elektrische voertuigen (EV’s). Het laadprofiel van de laadpalen volgt de dynamische prijzen: bij een lage prijs is het laadvermogen hoog, bij een hoge prijs is het vermogen lager om kosten te drukken en het net te ondersteunen. Dit maakt ElaadNL tot dé plek om te laten zien hoe Battery-Backed Charging werkt, wat de use cases zijn en hoe de businesscase eruit ziet.

Kennisontwikkeling
ElaadNL gaat met verschillende praktijkscenario’s testen hoe de batterijen zich gedragen en wat een logische plaatsing van de batterij is binnen het stroomnet. Voor Time Shift levert het onderzoek en de samenwerking input op over technische aspecten, zoals met hoeveel op- en ontlaadcycli en binnen welke grenzen de levensduur verlengt om daar het algoritme en de aansturing op aan te passen.

ElaadNL gaat met de PowerSkid drie hoofdaspecten onderzoeken:

  • Hoe de aansturing van batterijen werkt in combinatie met schaalbaarheid, hoe de protocollen werken en of die te standaardiseren zijn;
  • Hoe de inzet van batterijen het lokale energienet kan ontlasten door het flexibel opslaan en vrijgeven van stroom aan het net;
  • Hoe batterijen kunnen worden ingezet om op basis van dal- en piekuren en/of dynamische tarieven te laden en ontladen en zo bij te dragen aan een stuk CO2-reductie (uit studies blijkt: hoe meer opwek van duurzame energie, hoe lager de CO2-uitstoot en hoe lager de prijs).

Duurzame logistiek met batterijen
Een van de toepassingen die ElaadNL wil onderzoeken is voor de logistiek. Harm: ‘Wij verwachten dat de energieopslagsystemen van Time Shift kunnen helpen om de verduurzaming in het logistiek vervoer te versnellen. Opwek met zonne-energie in combinatie met opslag in batterijen kan het laden van elektrische vrachtwagens en bussen met grote vermogens ondersteunen. Een goede integratie en opschalen van systemen vraagt ook hier waarschijnlijk om gestandaardiseerde protocollen.’

Time Shift en EV’s laden
Time Shift is ook in een ver stadium met de ontwikkeling van de 500 kW DC laadpaal die aan een batterij gekoppeld kan worden. Casper: ‘Een essentiële stap naar elektrificatie van transport is het (snel)laden op hoog vermogen. De PowerSkid én onze HPC 500 maakt dit mogelijk op een relatief kleine netaansluiting. Deze DC laadpaal wordt binnenkort ook op het Elaad Testlab geplaatst en aangesloten op de PowerSkid.’